Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Artikkelarkiv

06.06.2015 10:48

Vanndamp, skyer og klima

Finn R. Johannesen hadde et meget klart og pedagogisk innlegg i Nordlys 4. juni om vanndampens rolle for drivhuseffekten. Han får ”svar” av Kjell B. Mortensen 6. juni, med et innlegg  som er en blåkopi av et innlegg han hadde i Nordlys 21. januar under tittelen ”Spørsmål uten svar.” I...
02.06.2015 20:02

Reisebrev fra de andalusiske sletter

Store deler av Europa er  fortsatt tynget av dyp økonomisk depresjon. Spesielt gjelder dette landene rundt Middelhavet. Disse landene merker også de første tegnene på global oppvarming, særlig langvarig tørke som tærer tungt på grunnvannsressursene. Depresjonen har (foreløpig) ingen...
26.05.2015 07:53

UiT har brutt forhandlingene med Statoil

Den uavhengige avisa På Høyden ved Universitetet melder 22. mai at UiT har brutt forhandlingene om en rammavtale som regulerer den såkalte Akademiaavtalen mellom Statoil og de norske breddeuniversitetene. Jeg har kommentert dette på bloggen.
26.05.2015 07:47

Rammeavtalen med Statoil: Voksent av UiT - men hvor går veien videre?

Den uavhengige avisa ”På Høyden” ved Universitetet i Bergen  hadde et oppslag 22. mai om sammenbrudd i forhandlingene mellom UiT og Statoil om betingelsene i den kontroversielle  Akademiaavtalen mellom de norske breddeuniversitetene og Statoil. Forhandlingene gjaldt ikke selve...
24.05.2015 13:50

Kjell B. Mortensens vrangforestillinger om drivhuseffekten

Kjell B. Mortensen fortsetter å bruke Nordlys’ spalter til å spre vranglære om drivhuseffekten. Mortensen tror drivhuseffekten består i at CO2 absorberer varmestråling fra jordoverflata og at den absorberte energien er  drivhusgassens bidrag til oppvarming av atmosfæren. Han konkluderer at de...
07.05.2015 15:49

"Klimaendringene" og "global oppvarming" er ikke det samme

Barabara Vögele, 1. kandidat til Miljøpartiet De Grønne i Tromsø, har i Nordlys torsdag 7. mai et innlegg om Siv Jensens tro om klima. Jeg har stor sans for De Grønnes politikk, og deler hennes bekymring for finansministerens manglende forståelse av alvoret som global oppvarming...
07.05.2015 15:35

Søkertallene til petroleumsstudiene

Nordlys hadde et oppslag for litt siden om søkningen til samordnet opptak ved universiteter og høyskoler, der rektor ved UiT  ble referert som kilde. I oppslaget ble det gjort et poeng av at ingeniørutdanningene opplever en nedgang i søkertallene. For dem som tok seg bryderiet å finlese...
24.01.2015 19:47

Polarinstituttets bekvemmelighet

  Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, uttaler til NRK Dagsnytt 18 at Polarinstituttet føler seg “bekvem med” at regjeringen har satt til side instituttets anbefalinger om å ikke tillate  prøveboring i de mest is-utsatte blokkene i Barentshavet. Regjeringen har andre...
21.01.2015 21:53

Spørsmål som har svar

  Kjell B. Mortensen stiller i Nordlys 21. januar en rekke spørsmål om klimafysikk som han hevder ”burde vært besvart, men som blir fortiet.” Jeg vil anbefale Mortensen å følge introduksjonsemnet ”Global Climate Change” ved UiT. Der vil han få svar på de fleste spørsmålene. Ikke alle...
12.01.2015 15:11

The sad story of G.G.

According to generally accepted wisdom Rattus Norvegcius gained the hegemony of the forests and savannahs after the giant dinosaurs perished. It is not so clear, however, how and why we ended up in the sewer. Evolutionary we are basically the same as in the past, although equipped with a greater...

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog