Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Artikkelarkiv

25.11.2014 12:52

Mantraet om at norsk vindkraft er uten klimaeffekt

  Under adventsseminaret om vindkraft ved UiT vil professor i samfunnsøkonomi, Anders Skonhoft, fortelle oss at ”norsk vindkraft har ingen klimaeffekt.” Her skal jeg kommentere et innlegg fra Skonhoft i  ”Dagens næringsliv 05.09.2014 (https://bit.ly/1v9jSzU).   Skonhoft: Norsk...
23.11.2014 22:15

Timeout i utbygginga av fornybar kraft?

  I adventsseminaret om vindkraft ved UiT som jeg omtalt i min forrige blogg kommer vi til å høre økonomene Bjart Holtsmark og Anders Skonhoft. Førstnevnte skal snakke om energisituasjonen fram mot 2030, og sistnevnte vil fortelle oss at norsk vindkraft ikke vil ha noen klimaeffekt. De to har...
17.11.2014 00:39

Don Quixotes kamp mot vindmøllene

  Don Quixote,  ridderen av den bedrøvelige skikkelse (her udødeliggjort av Pablo Picasso), utkjemper  håpløse kamper mot vindmøller, som han forveksler med onde kjemper.      Menneskeartens totale  dominans på planeten vår i kjølvannet av den industrielle...
15.11.2014 20:08

Universitetets samfunnsoppdrag

  I oppslag om oljesponsing av universitetene i ”itromsø” 23. januar leverer dekan Morten Hald en rekke diskutable uttalelser.    Hald sier at ”universitetet må forholde seg til virkeligheten, og bygge kompetanse der det er behov.”  Den virkeligheten han snakker om er...
15.11.2014 20:06

Universitetets satsing på fornybar energi og klimafag

  Jeg er glad for at UiTs rektor og dekan for NT-fakultetet har tatt seg tid til å redegjøre for universitetets ambisjoner på feltene fornybar energi og klimafag i innlegg i Nordlys 28. januar. Redegjørelsen for status quo tegner  imidlertid et glansbilde som ikke helt stemmer med den...
15.11.2014 20:01

Petrodop og fri rusavhengighet

  Innlegget fra rektor og prorektor for forskning ved UiT onsdag 29. januar  er en grei gjennomgang av finansieringssystemene for norske universiteter. Dette er  sikkert utmerket folkeopplysning, men inneholder intet nytt for dem som allerede er noenlunde oppdatert. Det  som...
15.11.2014 19:59

Den besværlige forskningen

  Johan Petter Barlindhaug er en mektig mann som mange lytter til. Han har  snart 74 år på baken og er en bauta i nordnorsk næringsliv. Han kan  smykke seg med tittelen professor II ved Universitetet i Nordland, uten at han noensinne har publisert  en vitenskapelig artikkel...
15.11.2014 19:56

Barlindhaugs utfordring - forskning med skylapper

  Johan Petter Barlindhaug utfordrer meg i innlegg i Nordlys 12. mai  til å jobbe med ”matematiske simuleringer og statistiske data av klimautfordringer.” Hvis jeg skal ta Barlindhaug på ordet, så har vi svart på denne utfordringen allerede. Min gruppe i klimadynamikk jobber med numeriske...
15.11.2014 19:52

Politisk agenda og akademisk arroganse

  En kort avslutningsreplikk i debatten med Johan Petter Barlindhaug om forskning. La meg først presisere at jeg bare uttaler meg på egne vegne, ikke på vegne av Institutt for matematikk og statistikk.   Barlindhaug har to mulige forklaringer på jeg ikke vil delta i petroleumsforskning;...
15.11.2014 19:50

Tallforvirring om vindkraft

  Odd Handegårds tallbruk i innlegget 29. mars er til forveksling lik den som anvendes av alliansen UiT/Norsk Olje og Gass når man argumenterer mot satsing på fornybar energi i Nord. En feil han begår er å blande sammen produksjon av elektrisk kraft med forbruk av primær energi. Forbruket av...

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog