Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Artikkelarkiv

15.11.2014 19:47

Kommentar til Fusdahl

  Vi har gjennom mange år opplevd at petroleumsbransjen og dens politiske støttespillere systematisk har diskreditert forskning som  dokumenterer de menneskeskapte klimaendringene, og spesielt gjelder dette rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Denne fornektingen av realitetene foregår...
15.11.2014 19:44

Kildebruk i klimadebatten

  I kronikk 7. mai  tok Line Fusdahl  senter for klimaforskning (CICERO) og FNs klimapanel (IPCC) til inntekt for norsk letevirksomhet etter olje og gass i Barentshavet. I et tilsvar to dager senere hevdet jeg at det ikke finnes dekning i IPCCs siste rapport for noe slikt. I et nytt...
15.11.2014 19:41

Klar tale fra Tord Lien

  Det er befriende med politikere som snakker fra levra. I sitt innlegg i Nordlys 6. juni klargjør  olje- og energiminister Tord Lien (FrP) en del av premissene for regjeringens energi- og klimapolitikk, og bidrar derfor til å gjøre frontene i debatten klarere.   Lien slår bastant...
15.11.2014 19:37

Når sprekker den norske gassbobla?

  I toppårene 2000-2005 produserte norsk sokkel godt over 1 mrd fat råolje per år. Denne produksjonen var nesten halvert i 2012, og tenderer mot null produksjon før 2020. I samme periode økte gassproduksjonen fra 0.4 til 0.7 mrd fat oljeekvivalenter per år. Kjente gjenværende olje- og...
15.11.2014 19:28

Naturlig trendy?

  Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, stortingsmann Jan-Henrik Fredriksen, har på Kirkeneskonferansen nylig flagget regjeringspartiets standpunkter i klimaspørsmålet. Gammelt nytt, men likevel overraskende at det er en offisiell talsmann som  avslører sin kunnskapsløshet så...
15.11.2014 18:45

Men havet glemmer ikke våre synder

  Fra verdensrommet likner planeten vår en uslepen smaragd dekket av  dype hav,  hvit is og grønn vegetasjon. Havene ble til gjennom et bombardement av vannrike asteroider kort etter at kloden ble til for fire milliarder år siden. Den opprinnelige atmosfæren besto for en stor del...
15.11.2014 18:42

Vil elektrifisering av Utsira redusere globale CO2-utslipp

  Stortinget har nylig vedtatt at petroleumsvirksomheten på Utsirahøgda i Nordsjøen skal elektrifiseres, men debatten om dette vil bidra til reduksjon i globale utslipp går fremdeles høyt. Motstanderne hevder at utslippene bare vil forflyttes ut av Norge, og dermed  pynte på det norske...
15.11.2014 18:05

Medisin mot CO2-utslipp

  En gruppe forskere fra 40 forskjellige institusjoner har nylig publisert årets statusrapport om den økende  CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Aldri har tingenes tilstand blitt dokumentert med større presisjon og detalj. Det er ingen tegn til reduksjon av veksten i atmosfærens...
15.11.2014 17:45

Bokomtale: James Lovelock - "A Rough Ride to the Future"

  Jeg har lagt ut denne omtalen på amazon.co.uk. Dette er årsaken til at den er skrevet på engelsk.   Lovelocked  to a metaphor   Understanding our place in the universe, in space and time, can be an invaluable guide to how to manage our lives. James Lovelock has contributed...
14.11.2014 23:45

James Lovelock, "A Rough Ride to the Future"

    Jeg har lagt ut denne omtalen på amazon.co.uk. Dette er årsaken til at den er skrevet på engelsk.   Lovelocked  to a metaphor   Understanding our place in the universe, in space and time, can be an invaluable guide to how to manage our lives. James Lovelock has...

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog