Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Artikler

15.11.2014 17:45

Bokomtale: James Lovelock - "A Rough Ride to the Future"

  Jeg har lagt ut denne omtalen på amazon.co.uk. Dette er årsaken til at den er skrevet på engelsk.   Lovelocked  to a metaphor   Understanding our place in the universe, in space and time, can be an invaluable guide to how to manage our lives. James Lovelock has contributed...
15.11.2014 18:05

Medisin mot CO2-utslipp

  En gruppe forskere fra 40 forskjellige institusjoner har nylig publisert årets statusrapport om den økende  CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Aldri har tingenes tilstand blitt dokumentert med større presisjon og detalj. Det er ingen tegn til reduksjon av veksten i atmosfærens...
15.11.2014 18:42

Vil elektrifisering av Utsira redusere globale CO2-utslipp

  Stortinget har nylig vedtatt at petroleumsvirksomheten på Utsirahøgda i Nordsjøen skal elektrifiseres, men debatten om dette vil bidra til reduksjon i globale utslipp går fremdeles høyt. Motstanderne hevder at utslippene bare vil forflyttes ut av Norge, og dermed  pynte på det norske...
15.11.2014 18:45

Men havet glemmer ikke våre synder

  Fra verdensrommet likner planeten vår en uslepen smaragd dekket av  dype hav,  hvit is og grønn vegetasjon. Havene ble til gjennom et bombardement av vannrike asteroider kort etter at kloden ble til for fire milliarder år siden. Den opprinnelige atmosfæren besto for en stor del...
15.11.2014 19:28

Naturlig trendy?

  Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann, stortingsmann Jan-Henrik Fredriksen, har på Kirkeneskonferansen nylig flagget regjeringspartiets standpunkter i klimaspørsmålet. Gammelt nytt, men likevel overraskende at det er en offisiell talsmann som  avslører sin kunnskapsløshet så...
15.11.2014 19:37

Når sprekker den norske gassbobla?

  I toppårene 2000-2005 produserte norsk sokkel godt over 1 mrd fat råolje per år. Denne produksjonen var nesten halvert i 2012, og tenderer mot null produksjon før 2020. I samme periode økte gassproduksjonen fra 0.4 til 0.7 mrd fat oljeekvivalenter per år. Kjente gjenværende olje- og...
15.11.2014 19:41

Klar tale fra Tord Lien

  Det er befriende med politikere som snakker fra levra. I sitt innlegg i Nordlys 6. juni klargjør  olje- og energiminister Tord Lien (FrP) en del av premissene for regjeringens energi- og klimapolitikk, og bidrar derfor til å gjøre frontene i debatten klarere.   Lien slår bastant...
15.11.2014 19:44

Kildebruk i klimadebatten

  I kronikk 7. mai  tok Line Fusdahl  senter for klimaforskning (CICERO) og FNs klimapanel (IPCC) til inntekt for norsk letevirksomhet etter olje og gass i Barentshavet. I et tilsvar to dager senere hevdet jeg at det ikke finnes dekning i IPCCs siste rapport for noe slikt. I et nytt...
15.11.2014 19:47

Kommentar til Fusdahl

  Vi har gjennom mange år opplevd at petroleumsbransjen og dens politiske støttespillere systematisk har diskreditert forskning som  dokumenterer de menneskeskapte klimaendringene, og spesielt gjelder dette rapportene fra FNs klimapanel (IPCC). Denne fornektingen av realitetene foregår...
15.11.2014 19:50

Tallforvirring om vindkraft

  Odd Handegårds tallbruk i innlegget 29. mars er til forveksling lik den som anvendes av alliansen UiT/Norsk Olje og Gass når man argumenterer mot satsing på fornybar energi i Nord. En feil han begår er å blande sammen produksjon av elektrisk kraft med forbruk av primær energi. Forbruket av...
15.11.2014 19:52

Politisk agenda og akademisk arroganse

  En kort avslutningsreplikk i debatten med Johan Petter Barlindhaug om forskning. La meg først presisere at jeg bare uttaler meg på egne vegne, ikke på vegne av Institutt for matematikk og statistikk.   Barlindhaug har to mulige forklaringer på jeg ikke vil delta i petroleumsforskning;...
15.11.2014 19:56

Barlindhaugs utfordring - forskning med skylapper

  Johan Petter Barlindhaug utfordrer meg i innlegg i Nordlys 12. mai  til å jobbe med ”matematiske simuleringer og statistiske data av klimautfordringer.” Hvis jeg skal ta Barlindhaug på ordet, så har vi svart på denne utfordringen allerede. Min gruppe i klimadynamikk jobber med numeriske...
15.11.2014 19:59

Den besværlige forskningen

  Johan Petter Barlindhaug er en mektig mann som mange lytter til. Han har  snart 74 år på baken og er en bauta i nordnorsk næringsliv. Han kan  smykke seg med tittelen professor II ved Universitetet i Nordland, uten at han noensinne har publisert  en vitenskapelig artikkel...
15.11.2014 20:01

Petrodop og fri rusavhengighet

  Innlegget fra rektor og prorektor for forskning ved UiT onsdag 29. januar  er en grei gjennomgang av finansieringssystemene for norske universiteter. Dette er  sikkert utmerket folkeopplysning, men inneholder intet nytt for dem som allerede er noenlunde oppdatert. Det  som...
15.11.2014 20:06

Universitetets satsing på fornybar energi og klimafag

  Jeg er glad for at UiTs rektor og dekan for NT-fakultetet har tatt seg tid til å redegjøre for universitetets ambisjoner på feltene fornybar energi og klimafag i innlegg i Nordlys 28. januar. Redegjørelsen for status quo tegner  imidlertid et glansbilde som ikke helt stemmer med den...
15.11.2014 20:08

Universitetets samfunnsoppdrag

  I oppslag om oljesponsing av universitetene i ”itromsø” 23. januar leverer dekan Morten Hald en rekke diskutable uttalelser.    Hald sier at ”universitetet må forholde seg til virkeligheten, og bygge kompetanse der det er behov.”  Den virkeligheten han snakker om er...

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog