Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Blogg

23.11.2014 22:15

Timeout i utbygginga av fornybar kraft?

  I adventsseminaret om vindkraft ved UiT som jeg omtalt i min forrige blogg kommer vi til å høre økonomene Bjart Holtsmark og Anders Skonhoft. Førstnevnte skal snakke om energisituasjonen fram mot 2030, og sistnevnte vil fortelle oss at norsk vindkraft ikke vil ha noen klimaeffekt. De to har...
17.11.2014 00:39

Don Quixotes kamp mot vindmøllene

  Don Quixote,  ridderen av den bedrøvelige skikkelse (her udødeliggjort av Pablo Picasso), utkjemper  håpløse kamper mot vindmøller, som han forveksler med onde kjemper.      Menneskeartens totale  dominans på planeten vår i kjølvannet av den industrielle...
14.11.2014 18:50

Hvor er solidariteten, Handegård?

  Odd Handegård lar aldri en anledning gå fra seg til å snakke ned fornybar energi, slik han gjør i debattinnlegg i Nordlys  10. november. Han mener at siden Norge  baserer sitt elektrisitetsforbruk på ren vannkraft, så er det bortkastet å bygge ut andre fornybare kraftkilder. Vi bør...

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog