Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Forum

Her kan du kommentere min blogg og/eller laste opp egne innlegg.

Dato: 21.07.2016

Av: charity

Emne: Hvordan jeg fikk tilbake min mann

Hei Mitt navn er Charity, fra USA i amerikansk bare ønsker å dele min erfaring med verden om hvordan jeg fikk min kjærlighet tilbake og reddet mitt ekteskap? Jeg var gift i 7 år med to barn, og vi levde lykkelig før ting begynte å bli stygg, og vi hadde en kamper og argumenter nesten hver gang? det ble verre på et punkt som han søkte om skilsmisse Jeg prøvde mitt beste for å få ham til å ombestemme seg og bo hos meg fordi jeg elsket ham av hele mitt hjerte, og ønsker ikke å miste ham, men alt bare ikke fungerte? han flyttet ut av huset og fortsatt gikk videre til skilsmisse? Jeg tryglet og prøvd alt, men fortsatt ingenting virket. Gjennombruddet kom da noen introduserte meg til denne fantastiske, flotte spell caster Akwukespiritualtemple@gmail.com som til slutt hjalp meg ut jeg har aldri vært en fan av ting som dette, men bare bestemte seg for å prøve motvillig fordi jeg var desperat og igjen med noe annet valg? Han gjorde spesielle bønner og kastet en kjærlighet spell på ham. Innen 3 dager han ringte meg og var lei meg for alle de følelsesmessige traumer han hadde kostet meg, flyttet tilbake til huset og vi fortsetter å leve lykkelig, barna er glade for og vi venter vårt tredje barn har jeg presenterte ham for mye av par med problemer over hele verden, og de har hatt gode nyheter tenkte jeg skulle dele min erfaring fordi jeg har stor tro på noen der ute trenger det? Du kan sende ham Akwukespiritualtemple@gmail.com

Dato: 09.08.2015

Av: Helge Karlsen

Emne: Hummer og kanari ... og veldig ensidig og smale avsporinger/egne menininger i "bløggen"

Alle ekte nordlendinger kjenner til begrepet å bløgge, og denne bloggen kan saktens lett forveksles med akkurat det. Så ensidige tankerekker og virkelighetsfjern skal en lete lenge etter, spesielt når eieren av bloggen tilsynelatende har litt høyere utdannelse. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å lese Finansavisen av 08.08.2015, en artikkel over 6 sider med overskriften: Rene Katastrofer. Når du har lest og forstått innholdet der, kan du komme med noen litt bredere, samfunnsnyttige betraktninger om bærekraftig fornybar energi, og også gi konkrete eksempel på hvor i kongeriket vi evt. måtte ha akkurat det!

Dato: 11.12.2014

Av: Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve (LNL)

Emne: Rypdal og vindkraften

Nedenstående er sendt Nordlys som svar på Rypdals innlegg 10. desember. Hans innlegg finnes også i bloggen her.

Professor Rypdal og vindkraften

Professor Kristoffer Rypdal ved UiT er tilhenger av norsk vindkraft. Det er et standpunkt jeg respekterer. Mindre respekt har jeg for hans underlige og sterkt følelsesladde innlegg i Nordlys 10. desember. La Naturen Leve (LNL) og jeg som organisasjonens styreleder ønsker ikke å føre noen polemikk mot Rypdal på et slikt nivå. Vi kan bare håpe at han ved utøvelsen av sin professorale gjerning ved UiT makter å vise noe større objektivitet og saklighet enn dette innlegget bærer preg av.
Noen faktiske opplysninger:
LNL er en seriøs og riksdekkende organisasjon med medlemmer fra Finnmark til Østfold. Vi er av mange grunner kritiske til den voldsomme utbygging av norsk, landbasert vindkraft som nå er i ferd med å skje. De omfattende naturødeleggelsene er en av dem. Vår hjemmeside lanaturenleve.no gir mer info.
1. desember gikk Naturvernforbundet i Troms, FNF Troms og LNL sammen om å arrangere et vindkraftseminar i Tromsø. Der satte vi søkelyset på vindkraft, både nasjonalt og i Nord-Norge. En rekke innledere tok for seg ulike sider av utbyggingen: Har norsk vindkraft noen energipolitisk begrunnelse, har den klimaeffekter, hva er konsekvensene for natur, mennesker og naturmangfold, for reindrift etc. Rypdal var blant innlederne. Han stilte på kort varsel som erstatter for Zero (som meldte forfall) og holdt et kraftfullt innlegg for vindkraft.
I auditoriet på UiT satt 130 mennesker, med ulik bakgrunn og ulike interesser. 80 svært oppegående elever fra en videregående skole var blant dem. Det var avsatt rikelig tid til spørsmål og debatt. Mange deltok, både ungdom, folk fra vindkraftbransjen og andre. Også Rypdal var ivrig debattant og ingen var i tvil om hva han mente om arrangementet og innholdet.
Rypdal må gjerne mene at ikke "motparten er rimelig representert". Etter mitt syn var de det. Dessuten har utbyggerbransjen og vindkrafttilhengere i Zero og Bellona m. fl. så lenge fått dominere diskusjonen at det er på høy tid med andre synspunkter.

La Naturen Leve baserer sine oppfatninger på fakta. Vi støtter oss f. eks. til norsk og utenlandsk forskning på vindkraft, energi og klima; på innstillinger fra rådmenn i de kommuner som rammes av utbygging og fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Ikke minst lytter vi til de erfaringer naboer til norske vindkraftverk har. Vår hjemmeside har mye om dette. Jeg konstaterer at Rypdal ikke engang forsøker å belegge sine påstander med fakta. Hans taktikk er latterliggjøring og forvrengning. Det skuffer meg. Vindkraftdebatten er for viktig for natur og mennesker til at den skal føres på slike premisser.

Vidar Lindefjeld
Streleder, La Naturen Leve


Dato: 11.12.2014

Av: Kristoffer Rypdal

Emne: Re:Rypdal og vindkraften

Innlegget er besvart i bloggen "Er vindkraftmotstanderne offer for mobbing?"

Dato: 28.11.2014

Av: Odd Handegård

Emne: Hvor er solidariteten?

Kristoffer Rypdal,

Det ville vært fint om du hadde sendt innlegget til Nordlys, så kunne vi ha tatt debatten der.

Derfor bare en kort kommentar her:

Jeg står naturligvis ved det jeg skrev i Dagsavisen om "alarmister" og "skeptikere". Det skyldes ikke at jeg er for utbygging i Lofoten/Vesterålen, i mye av Barentshavet eller at jeg er tilhenger av at maksimalt mye olje og gass bør hentes opp av Nordsjøen. Det skyldes derimot at debatten om klimaendringene er dominert av mye tøv på begge sider, og at skyttergravskrigen mellom ytterfløyene gjør at en fornuftig debatt om norsk energipolitikk (eller rettere sagt om fornybar energi) rett og slett har druknet i irrelevante "klima"forslag.

Vannkraftpolitikken er for mange av miljøorganisasjonene blitt underordnet klimasaken, og blitt ledd i mye symbolpolitikk som er uten betydning for det globale klimaet (elektrifisering av sokkelen er bare ett problem, eksportkabler til EU et annet osv. Vindmøller i Norge hører til i samme kategorien).

Når det er galt å underordne norsk vannkraftpolitikk under klima (og i praksis under EU) så er årsaken at en slik underordning ikke er i samsvar med norske, nasjonale interesser. Norge er allerede i en klasse for seg når det gjelder produksjon og bruk av fornybar energi, og ville - om viljen hadde vært til stede i Stortinget/regjeringen - kunne ha forbedret fornybargraden vesentlig (også uten vindmøller). Debatten om norsk fornybar energi burde drøftes uavhengig av alle de irrelevante forslagene mange av miljøorganisasjonene innbiller seg vil bety noe for detr globale klimaet.

Når "ingen av oss" kan være skråsikre på hvem som har rett når det gjelder konsekvensene av den globale oppvarmingen, så betyr ikke det at jeg tviler på FNs klimapanel (vi er jo nødt til å tro på dem). Det betyr i stedet at det likevel er all grunn til å ta mange av de konkrete påstandene med ei klype salt: Oppvarmingen de siste 15 årene, nedbør og flom i utsatte elver, årsakene til nedsmeltingen i Arktis, og de nye opplysningene om at isdekket i Antarktisk og sjøisen utenfor kanskje til og med vokser. Klimapanelet har flere ganger justert sine teorier, og det kommer panelet til å fortsette med.

Når det gjelder en av de aktuelle flommene, nemlig i Opo i Odda, så har det flere ganger tidligere vært like store flommer, uten denne typen konsekvenser. For det første er de husene som gikk med i flommen i Opo bygd etter den nest siste storflommen, og for det andre skal det ha vært gjort inngrep i elveleiet som kan ha gitt vannet en ekstra kraft. - Jeg vokste selv opp 200 meter fra Opo, og hadde områdene ute i elva som lekeplass i 8-12 årsalderen (når vannstanden var liten seint på vinteren/tidlig på våren før snøsmeltingen) - uten at det øker min kompetanse på nedbør og flommer.

mvh
Odd Handegård

Ps. Debatten om EUs fornybardirektiv, om EUs bruk av primærenergi og om IEA tar jeg gjerne i Nordlys.

Dato: 02.12.2014

Av: Kristoffer Rypdal

Emne: Re:Hvor er solidariteten?

Hei Odd

Innlegget ble sendt til Nordlys, men de har ikke tatt det inn. De synes vel det blir for mye.

Jeg synes det er vanskelig nok å føre en konstruktiv diskusjon om vindkraft med vindkraftmotstandere som aksepterer IPPCs konklusjoner. Du sier at du ikke tviler på FNS klimapanel, men det er jo akkurat det du gjør når du ikke aksepterer deres konklusjoner. Jeg kan gjerne ta en seriøs debatt med deg om disse konklusjonene her på bloggen, men da må du ta deg umaken med å formulere og begrunne synspunktene dine på en slik måte at det er mulig for meg å imøtegå dem på en rasjonell måte.

Jeg tar til etteretning at du vil frikoble norsk energipolitikk fra klimaproblemet. Den premissen aksepterer ikke jeg, og dermed har vi ikke så mye mer å diskutere om det temaet. Det var vel mest det jeg ville si med det blogginlegget du kommenterer.

Hilsen Kristoffer

Dato: 25.11.2014

Av: Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve (LNL)

Emne: Om vindkraft og klima

Din blogg 17. 11 om vindkraft, naturvern og klima påkaller en liten kommentar:
Først om seminaret i Tromsø 1. desember: LNL er medarrangør og er glad for at du skriver om seminaret. Bare til info: Det blir rikelig tid til debatt. Du og alle andre er meget velkomne til å gi uttrykk for hva dere mener.

Forøvrig: Våre oppfatninger om norsk vindkraft er bl. a. basert på fremtredende norske forskeres synspunkter. Det er selvsagt greit å være uenige i funnene, men da bør uenigheten kunne dokumenteres. Derfor et spørsmål:
Hvordan kan noen TWH norsk vindkraft gi global klimavirkning, slik du skriver? Er det ikke heller slik at det i beste fall kan gi klimaeffekt i Europa, som vi har et felles nett med? Og selv da: Kan klimaeffekt i Europa av norsk vindkraft dokumenteres?

Har du ellers noen tanker om betydningen av energieffektivisering/sparing som virkemiddel i klimakampen, ikke bare mer (fornybar) strøm? For er det ikke slik at mer strøm gir økt forbruk?


Dato: 25.11.2014

Av: Kristoffer Rypdal

Emne: Re:Om vindkraft og klima

Spørsmålene dine er besvart i mitt siste blogginnlegg; "Mantraet om at norsk vindkraft er uten klimaeffekt."

Dato: 25.11.2014

Av: Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve (LNL)

Emne: Mere om vindkraft og klima

Jeg synes ikke du besvarer mine spørsmål i ditt innlegg om professor Skonhoft. Snarere tvert i mot.

I utgangspunktet er vi enige når du sier at "Hvis norsk vindkraft kan bidra til å redusere verdens CO2-utslipp, så er dette god grunn til å bruke noe av dette fondet til dette formålet, selv om virksomheten på kort sikt ikke er “bedriftsøkonomisk lønnsomt.” Ja, absolutt! Men ikke noe sted i din blogg sannsynliggjør du at vår vindkraft vil ha slik effekt.

Det var derfor jeg spurte deg: "Hvordan kan noen TWH norsk vindkraft gi global klimavirkning?"

Ditt innlegg er mer et angrep på Skonhoft enn et svar til meg. Det overrasker meg. I det hele tatt er mitt foreløpige inntrykk at din blogg preges av at du er mer opptatt av å angripe andre enn å argumentere saklig/vitenskapelig for det du mener. Det skuffer meg.

I avdeling for konstruktiv dialog; to momenter:
1. Du viser til EUs statistikk og sier: "Andel av fornybar i totalt endelig energikonsum var 13%. EU har som mål å øke denne andelen til 20% innen 2020". Det er jo et greit mål - men i Norge er den andelen bortimot 67%! Vi er i verdenstoppen på fornybar. Selvsagt skal vi fortsette vår fornybarsating, og selvsagt skal vi bidra til at andre land reduserer sine utslipp, så godt vi kan. Men det er derfor jeg og LNL spør: Hvilke virkemidler gir, for et lite land i verden, størst effekt på klimautslippene? Hvordan bidrar vi best til utslippsreduksjon i et europeisk (kullkraft)kraftmarked som ettterspør mer enn 3.500 TWh pr. år? Den vinklingen savner jeg i din blogg.

Norsk vindkraft erstatter ingen fossile utslipp her hjemme, vår strøm er allerede ren. Så mener vi at den har liten/minimal dokumentert effekt på Europas CO2-utslipp. I tillegg er den rådyr, ineffektiv og naturødeleggende. (Du vet hva Cedren sier om effektiviteten av vann/vind etc). Er det da ikke bedre å satse på vannkraft, bio, sol og energieffektivisering? Det gir et solid kraftoverskudd mot 2030 (Kjell Bendiksen, UiO 2014). Overskuddet kan brukes innenlands ("ren" industri, elektrifisering av transportsektoren etc.) og/eller til krafteksport (og dermed bidra til CO2-reduksjoner i Europa).

2. I et slikt perspektiv mener LNL at noen TWh norsk vindkraft bare blir et feilslått og virkningsløst symbol på politisk handlekraft. Norsk natur ofres på symbolpolitikkens alter. For oss har norsk natur en langt høyere verdi enn du i dine blogger tillegger den. For mennesker, for naturmangfold - men også økonomisk/næringspolitisk. Det får du vite mer om hvis du snakker med f. eks. norsk reiselivsnæring, med lokale utbyggere av hytter og andre som lever av turisme i områder som nå er truet av vindindustrianlegg.

Jeg imøteser dine (forskningsbaserte) synspunkter på dette.

Dato: 26.11.2014

Av: Kristoffer Rypdal

Emne: Re:Mere om vindkraft og klima

Mine synspunkter i denne bloggen er i hovedsak ikke forskningsbaserte, og står kun for min egen regning. Dette er klart og tydelig skrevet på hjemmesiden. Hverken Lindefjeld eller noen andre skal kunne vingeklippe meg fordi jeg har en stilling ved universitetet. Lindefjelds spørsmål er så omfattende at jeg har valgt å besvare dem i et selvstendig blogginnlegg "Svar til Vidar Lindefjeld

Les mer: https://www.kristofferrypdal.net/forum/
Opprett ditt eget nettsted gratis: https://www.webnode.no

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog