Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Barlindhaugs utfordring - forskning med skylapper

15.11.2014 19:56

 

Johan Petter Barlindhaug utfordrer meg i innlegg i Nordlys 12. mai  til å jobbe med ”matematiske simuleringer og statistiske data av klimautfordringer.” Hvis jeg skal ta Barlindhaug på ordet, så har vi svart på denne utfordringen allerede. Min gruppe i klimadynamikk jobber med numeriske simuleringer og statistisk analyse av observasjonsdata og data fra klimamodeller.  Det som skiller  Barlindhaug og oss er forståelsen av hva som er  de viktigste klimautfordringene, og dermed hvilke problemstillinger det er viktigst å forske på. 

 

Vårt primære fokus er på forståelse av klimaendringene og spesielt på muligheten for tidlig varsling av kommende plutselige klimaendringer, det man kaller ”vippepunkter” i klimasystemet. Debatten om iskanten er i denne sammenheng en svært god illustrasjon av forskjellene i våre ståsted, som jeg skal prøve å utdype.

 

Det har vært kjent noen år at arealutbredelsen av sommerisen har en nedadgående trend som er sterkere  enn det alle sjøismodeller har forutsett. Men analyse av satellittdata viser også at isutbredelsen svinger mer enn tidligere. Disse svingningene likner til forveksling dem man noen ganger finner i børsindekser like forut for et krakk i finansmarkedet, og kan forstås teoretisk som et fenomen som opptrer når et system nærmer seg et vippepunkt.

 

Leksen som Barlindhaug kan lære av dette er at all verdens satellittovervåking og sjøismodellering kan være nytteløs når det gjelder varsling av isutbredelse for kommende sesong. Jeg  er ingen ekspert på operative forhold, og kan gjerne tro at det er mulig å avbryte letevirksomhet på noen måneders varsel hvis isforholdene skulle tilsi det. Men  er ikke poenget med letevirksomhet at den skal ende opp med produksjon fra plattformer som ikke kan flyttes på kort varsel?

 

I min forskningsgruppe jobber vi med problemstillinger som vi velger ut fra en rekke kriterier av faglig art, og med de globale klimautfordringene som bakteppe. Denne forskningen er fri og relevant, og vi har finansiering fra Norges Forskningsråd.  Samtidig er vi utsatt for et kontinuerlig press fra vårt fakultet for å øke den eksterne finansieringen av forskningen, og det har vært sagt at instituttet bør ta oppdrag fra petroleumsindustrien. Dette vil i så fall bli oppdrag av den typen Barlindhaug utfordrer oss på. Forskning med et særskilt  og begrenset mål. Forskning med skylapper.

 

Norge og verden trenger en rask overgang til fornybar energi. Norsk vekstedsindustri bør bygge vindmøller og tidevannskraftverk, ikke boreplattformer. Tar Johan Petter Barlindhaug den utfordringen?

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog