Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Kjell B. Mortensens vrangforestillinger om drivhuseffekten

24.05.2015 13:50

Kjell B. Mortensen fortsetter å bruke Nordlys’ spalter til å spre vranglære om drivhuseffekten. Mortensen tror drivhuseffekten består i at CO2 absorberer varmestråling fra jordoverflata og at den absorberte energien er  drivhusgassens bidrag til oppvarming av atmosfæren. Han konkluderer at de små konsentrasjonene av CO2 gir en mye mindre effekt enn den energien som frigjøres gjennom kondensering av vanndamp som er avdampet fra hav og land.

 

Men det er ikke slik  drivhusgassene virker. CO2-molekyler  absorberer fotonene i varmestrålingen men sender dem umiddelbart ut igjen i alle retninger, blant annet tilbake  til jordoverflaten.  Den reflekterte varmestrålingen fra  CO2-gassen varmer opp hav og land, og denne varmen transporteres opp i atmosfæren ved hjelp av vanndamp som kondenseres (latent varme) og vertikale luftstrømmer (sensibel varme). Betegnelsen "drivhuseffekt" er egentlig misvisende, fordi effekten i et virkelig drivhus først og fremst er at glasset forhindrer at varme føres bort via luftstrømmer (vind og turbulens), og ikke fordi glasset reflekterer varmestråling fra bakken.

 

 

Tidsskriftet ”Nature,” det  mest prestisjefylte tidsskriftet innen naturvitenskap, publiserte i februar i år en omfattende studie der man har målt direkte den varmestrålingen som jordoverflaten mottar fra CO2 i atmosfæren i perioden 2000-2010. Målingene viser en kraftig årstidsvariasjon på om lag 0.15 Watt per kvadratmeter. Dette skyldes  økt opptak av CO2 i vegetasjonen, og dermed reduksjon av CO2-mengden i atmosfæren, på nordlige halvkule om våren og sommeren.  Det mest interessante er imidlertid en økende trend i mottatt varmestråling fra CO2 på 0.2 Watt per kvadratmeter over denne tiårsperioden. Disse målingene stemmer meget godt overens med teoretiske beregninger av drivhuseffekten og representerer en  direkte og ugjendrivelig bekreftelse av de rådende teoriene på området.

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog