Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Petrodop og fri rusavhengighet

15.11.2014 20:01

 

Innlegget fra rektor og prorektor for forskning ved UiT onsdag 29. januar  er en grei gjennomgang av finansieringssystemene for norske universiteter. Dette er  sikkert utmerket folkeopplysning, men inneholder intet nytt for dem som allerede er noenlunde oppdatert. Det  som mangler helt er en diskusjon av de sosio-politiske og psykologiske dimensjonene som gjør direkte sponsing fra sterke kapitalkrefter problematisk. 

 

UiT ledelsens  ikke-uttalte premiss er at hvis giverne ikke stiller andre betingelser enn at midlene  skal gå til utpekte formål, så vil ikke bindingene som opprettes få innflytelse på andre interne prioriteringer og prosesser ved universitetet. Universitetet står jo fortsatt fritt til å gjøre sine egne valg.

 

En slik tese er like troverdig som at utskriving av vanedannende medikamenter over lang  ikke vil påvirke pasientens adferd. Jeg tviler på at rektor Husebekk ville anvende en slik utskrivingspraksis på prorektor Ruud, selv om hun har all mulig tillit til hans dømmekraft og integritet.

 

Universitetsledelsen antar at UiTs petroleumssatsing vil styrke annen forskning og utdanning ved Universitetet, ikke minst den innen fornybar energi og klimafag. Min erfaring så langt er den motsatte. Petroleumsutbyggingen i Tromsø har  så vidt startet, men den har allerede tappet Universitetet for nøkkelpersonell og rettet et ensidig fokus på petroleumsutvinningens muligheter og nedtonet alternativene. 

 

Det sitter representanter for petroleumsbransjen i de fleste relevante styrer ved Universitetet, og ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi har styreleder og nestleder slik bakgrunn. Jeg vet av erfaring at disse styrene ikke er arenaer for fri tanke og fri debatt. Her settes  det premisser og tidsskjemaer som gjør det umulig å tenke utenfor en boks som stadig større grad defineres av disse kapitalkreftene. Dette er jo grunnen til at denne  debatten foregår i avisspaltene og ikke internt ved Universitetet. 

 

Et konkret og seriøst forslag: Ta imot Statoils sponsormidler under den betingelse at 25% av dem tildeles et sammfunnsfaglig konkurranseutsatt forskningsprosjekt som tester UiT-ledelsens hypotese om at direkte bindinger til næringslivet ikke påvirker andre interne beslutningsprosesser.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog