Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Piketty i klimaperspektiv

14.12.2014 19:52

 

Jeg sitter på et hotellrom i San Francisco med tung jetlag og har akkurat avsluttet gjennomlesingen av Jesper Roine's "Thomas Piketty Forklart - KAPITALEN i det 21. århundre." Piketty's murstein på 700 sider ble lansert med brask og bram i norsk utgave med foredrag i Oslo  samtidig med at jeg satt på Gardermoen og  gremmet meg over et kansellert fly over dammen. Samtidig ble boka behørig omtalt på kronikkplass i de fleste seriøse riksdekkende avisene. Mursteinen kunne kjøpes til en pris av 635 kroner på Gardermoen. Både prisen og vekten gjorde at jeg i første omgang nøyde meg med Roines "forklaring" til kr. 199. Engelsk utgave av mursteinen kan forøvrig kjøpes på amazon.co.uk for  12 GBP. Et teknisk appendiks og figurer til boka finnes tilgjengelig på nett. En presentasjon som Piketty selv har gitt kan finnes på 

 

https://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2014Capital21c.pdf

 

Pikettys bok føyer seg inn i en rekke bøker utgitt de siste årene som fokuserer på de voksende økonomiske ulikhetene som den moderne kapitalismen frambringer. Andre er nobelprisvinner Joseph Stiglitz' "The price of inequality," og den noe mer lettbente "23 things you did not know about capitalism" av Oxford-professor i økonomi Ha-Joon Chang.

 

Alle bøkene legger vekt på at den økende konsentrasjonen av rikdom og økonomisk makt er en konsekvens av en markedsliberalistisk ideologi som, spesielt i anglosaksiske land (USA, Kanada, Storbritania og Australia), har ledet til sterkt redusert beskatning av formue og kaptial. Piketty legger særlig vekt på at dette har sammenheng med en grunnleggende tendens i svakt regulert kapitalisme til at den prosentvise avkastningen på kapital voksker seg større enn den prosentvise veksten i produktiviteten. Alle er enige om at denne konsentrasjonen legger en demper på generell økonomisk vekst, innovasjon og sysselsetting.

 

De rene samfunnsøkonomene har imidlertid en tendens til å leve i sin egen boble av økonomiske data, og få har gjort seriøse forsøk på å inkorporere effekten av klimatrusselen som kommer veltende innover oss. Hvordan vil økonomien respondere på økende kapitalslit på grunn av klimaendringer? Hvordan vil den håndtere en global avtale med sterkt økende skattlegging av karbonutslipp? Dette er et mye mer realistisk globalt skatteregime enn den globale skatten på kapital som Piketty lanserer som en slags utopi man kan strekke seg etter. Hvordan skal vi fremme økonomisk vekst  i de fattige landene, spesielt Afrika, for å dempe befolkningsveksten og samtidig hindre at disse landene blir like store karbon-emittere som Kina er i dag?

 

En bok som tar for seg disse spørsmålene er Naomi Kleins "This changes everything: Capitalism vs. the climate." Klein er en prisbelønt politisk journalist med en klarere økopolitisk agenda enn fagøkonomene jeg har omtalt ovenfor. 

 

Ingen av disse bøkene jeg har nevn her ligger under juletreet mitt, jeg har dem allerede. Jeg har ikke lest alle fra perm til perm, men jeg har ambisjoner for juleferien.

 

Før den tid skal jeg jobbe meg gjennom et viktig møte i American Geophysical Union her i San Francisco. Det er et årlig gigantmøte med 16.000 delegater og 23.000 foredrag og postere. Det er et fullpakket program, der det er vanskelig å velge mellom herlighetene. På den ene siden skal jeg sammen med PhD-studentene Hege og Tine levere våre egne bidrag om klimavariabilitet, og vi skal oppdatere oss innen våre egne forskningsfelt. På den annen side foregår det masse spennende  i grenselandet mellom klimaforskning og energipolitikk. Jeg skal prøve å få med meg noe av dette og blogge om det mens jeg ennå er her.

 

Ha en søt adventstid!

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog