Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Polarinstituttets bekvemmelighet

24.01.2015 19:47

 

Direktør for Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, uttaler til NRK Dagsnytt 18 at Polarinstituttet føler seg “bekvem med” at regjeringen har satt til side instituttets anbefalinger om å ikke tillate  prøveboring i de mest is-utsatte blokkene i Barentshavet. Regjeringen har andre hensyn å ta enn de som Polarinstituttet har vektlagt, sier Winther. I Nordlys 23. januar skriver han også: “Norsk Polarinstitutt stiller seg bak regjeringens beslutning, selv om ikke alle våre anbefalinger er tatt til følge.”

 

Jeg ville forstått om Winther hadde uttalt at det ikke er Polarinstituttet som utformer regjeringens politikk, og at man tar regjeringens beslutning til etterretning. På den annen side ville det være helt naturlig og akseptabelt om Winther hadde tilkjennegitt at han var ubekvem med beslutningen. Jeg tror det er solid forankret i norsk rettsoppfatning, og nedfelt i forskningsetiske retningslinjer,  at enhver   forsker har  rett, og kanskje  også plikt, til å ytre misnøye med at anbefalinger som gis  på et vitenskapelig grunnlag ikke blir tatt til følge. 

 

I tillegg til å være ansvarlig for rapporten som ikke anbefaler oljeboring nær iskanten er Winther lead author for klimapanelets to siste rapporter, og har offentlig ytret store forhåpninger foran klimatoppmøtet i Paris til høsten. Hvis klimapanelets anbefalinger tas til følge, og klimatoppmøtet blir en suksess, så vil det være umulig å realisere oljeutvinning i de aktuelle  områdene. Når Winther sier at han føler seg bekvem med leteboring, og stiller seg bak beslutningen om dette, så svekker han samtidig budskapet til klimapanelet og tiltroen til at forskningsmiljøene vil være en pådriver for en skikkelig avtale i Paris.

 

Det hadde vært helt unødvendig av Winther å uttrykke seg på denne måten. Polarinstituttet kan utmerket godt ivareta sine forsknings- og forvaltningsoppgaver uten å smiske så åpenlyst for en regjering som har mistet all troverdighet når det gjelder vilje til handling i klimaspørsmålet. Det er deprimerende å konstatere at det frastøtende hykleriet som gjennomsyrer det politiske establishment i Norge også har infisert ledelsen av  sentrale forskningsinstitusjoner. 

 

Jeg tror det er mange forskere som føler seg høyst ubekvem med Winthers uttalelse, og tar jeg ikke feil, gjelder dette også mange  av hans egne tilsatte.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog