Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Professor Jan Petter Hansen og det grønne skiftet

15.12.2014 13:58

 

Jeg finner ikke sammenheng mellom kollega Jan Petter Hansens drøfting av det grønne skiftet og hans konklusjoner på:

https://www.nrk.no/ytring/eventyret-om-_det-gronne-skiftet_-1.12077412

Han konkluderer med at vi må satse på redusert oljeutvinning og grønn energi, men tar som utgangspunkt at det ikke nytter. Hansen er professor, og har tidligere ledet, et institutt for fysikk og teknologi, men har tilsynelatende ikke oppdaget den eksponensielle vekstkurven som kjennetegner framvoksende teknologier. Det er for utrolig til å være sant. Forklaringen finner man nok snarere i at det i fysikkmiljøet ved Universitetet i Bergen finnes sterke forkjempere for utvikling av neste generasjon kjernekraft:

https://www.uib.no/ift/79786/thorium-kan-bli-den-nye-oljen

Hansen nevner ikke kjernekraft i sin kronikk, men han burde klargjøre sin posisjon. Man kan få en mistanke om at hans strategi er å svartmale fossil energi, svartmale det grønne skiftet, og så på et senere tidspunkt presentere valget mellom pest eller kolera (krig og kaos eller kjernekraft) som de eneste mulige alternativene. Etter min oppfatning er konvensjonell kjernekraft på veg ut, av mange grunner. Det tar tjue år å bygge en reaktor, og det er slett ikke sikkert at den vil kunne konkurrere mot grønn energi i et framtidig marked. Risikoen for ulykker og økonomisk fiasko er så høy at ingen private forsikringsselskaper vil forsikre kjernereaktorer. Reaktorer og prosesseringanlegg for radioaktivt avfall er ekstremt sårbare mål for militære operasjoner og terror. 

Jeg ønsker en debatt om en ny generasjon thorium-basert kjernekraft velkommen. Men slik kraftproduksjon er enda mer framtidsmusikk enn grønn energi, da teknologien ennå ikke eksisterer. Det er vel derfor Hansen ikke finner det opportunt å nevne den i sin kronikk.

Vindkraftmotstanderne i Norge har trykket Hansens kronikk til sitt bryst og brukt ham som sannhetsvitne for at norsk grønn satsing er nytteløs. De overser glatt Hansens konkusjoner. 

 

Slik blir det når man skriver halvkvedete viser.

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog