Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Rammeavtalen med Statoil: Voksent av UiT - men hvor går veien videre?

26.05.2015 07:47

Den uavhengige avisa ”På Høyden” ved Universitetet i Bergen  hadde et oppslag 22. mai om sammenbrudd i forhandlingene mellom UiT og Statoil om betingelsene i den kontroversielle  Akademiaavtalen mellom de norske breddeuniversitetene og Statoil. Forhandlingene gjaldt ikke selve Akademiaavtalen, men en rammeavtale med selskapet som sikrer mindre administrasjon og enklere prosedyrer hver gang et større eller mindre forskningsoppdrag skal løses.  Rammeavtalene gjelder for prosjekter som Statoil finansierer fullt ut, og regulerer blant annet betingelser rundt eierskap til forskningsresultater og utsatt publisering. Statoil ville eie forskningsresultatene og sette sperrefrist for publisering lenger enn UiT kunne godta.

 

Det er positivt at UiT har kastet kortene i disse forhandlingene, særlig tatt i betraktning at Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger  allerede har inngått rammeavtaler med Statoil. Avtalene er inngått separat med hvert universitet, og det det synes vanskelig å få innsyn i detaljene.  Statoil nekter å kommentere innholdet i forhandlingene og i avtalene. På Høyden, på sin side, har bedt universitetene  om innsyn i avtaletekstene.

 

Det er åpenbart at Statoils krav til UiT har  kollidert kraftig med  grunnfestete prinsipper om akademisk frihet og fellesskapets eiendomsrett til resultater. Så kraftig at UiT ikke har funnet det opportunt å  signere en avtale som formodentlig  ikke tåler offentlighetens søkelys. Men UiT har fortsatt en Akademiaavtale med Statoil, og vil komme til å måtte avtale alle relevante forhold for hvert nytt prosjekt som startes opp.  Uten større åpenhet og offentlig innsyn i disse forhandlingene  er det  ikke gitt at forskernes og fellesskapets  rettigheter blir bedre ivaretatt enn med en rammeavtale. Tvert imot frykter jeg at fraværet av en rammeavtale vil føre  til at oljefinansiert oppdragsforskning ved UiT i framtida vil bestå av kontinuerlig svelging av usmakelig mygg fordi kamelen ble for tung å sluke. Snik-petrolifisering rett og slett!

 

Den store kamelen som vi alle sluker er jo at Statoil får lov til å ture fram og gjennomføre mer eller mindre hemmelige forhandlinger individuelt med hvert enkelt universitet.  Her skulle universitetene samlet og staten, etter en grundig og åpen politisk debatt,  ha utarbeidet rammer for næringslivsfinansiert forskning ved universitetene med utgangspunkt i Universitets- og høyskoleloven.

 

Det vi får håpe på nå er at UiT legger alle kortene på bordet og forteller oss veldig klart hvilke prinsipper man vil håndheve konsekvent  ved framtidige prosjekt finansiert av Statoil. Det vil være mange som vil følge nøye med på dette framover.

 

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog