Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Søkertallene til petroleumsstudiene

07.05.2015 15:35

Nordlys hadde et oppslag for litt siden om søkningen til samordnet opptak ved universiteter og høyskoler, der rektor ved UiT  ble referert som kilde. I oppslaget ble det gjort et poeng av at ingeniørutdanningene opplever en nedgang i søkertallene. For dem som tok seg bryderiet å finlese artikkelen kom det fram at dette først og fremst gjelder den 3-årige ingeniørutdanningen i prosess- og gassteknologi, mens det ikke ble opplyst noe om hvordan søkningen er til andre ingeniørfaglige og realfaglige utdanninger. Videre ble det opplyst at nedgangen i søkningen til petroleumsfag  er et særlig nord-norsk fenomen, og at man ikke ser tilsvarende nedgang ved de store olje-universitetene i Trondheim og Stavanger. Disse opplysningene er såpass misvisende, og  tildels feilaktige, at jeg synes det er på plass med en oppdatering. 

 

Det er korrekt at søkningen til prosess- og gassteknologi ved UiT hadde en nedgang på 64 proosent fra i fjor til i år, fra 85 til 31 søkere. Men denne trenden ser man like sterkt i resten av landet. NTNU i Trondheim hadde  en nedgang søkningen til sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag på 73 prosent, fra 286 til 77. Universitetet i Stavanger hadde en reduksjon til sine fem petroleumsstudier på 48 prosent (fra 692 til 361), og Universitetet i Bergen på 66 prosent (fra 173 til 59). På landsbasis var nedgangen fra i fjor i søknadstallene til petroleumsstudier omlag 57 prosent; en reduksjon med 650 søknader.

 

Rektor Husebekk ser disse fallende søkertallene i sammenheng med de tilsvarende fallene i oljeprisen. Dette er selvsagt korrekt i noen grad, men jeg tror  ikke søkningen uten videre vil ta seg opp når oljeprisen igjen stiger. Utdanningssøkerne  er veldig klar over at oljeprisen før eller senere vi begynne å klatre, og at det er umulig å forutsi hva den vil være når de er ferdige med sine studier og klare  for arbeidsmarkedet. Men de har lært av det siste året er at man ikke kan feste lit til propagandaen fra triumviratet UiT, bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass, og Aker Solutions. De har lært at så snart lønnsomheten faller, så er arbeidsplassene blåst vekk på et øyeblikk.

 

I Tromsø øker søknadmassen til programmene Energi, Klima, og Miljø og Biologi, Klima, og Miljø med tilsammen 10 prosent (fra 80 til 89), og en tilsvarende tendens ser vi nasjonalt. Vi ser også på landsbasis en økning på 11prosent til generelle realfagsstudier (bachelor), mens den totale søknadsmassen til teknologistudier (ingeniør og sivilingeniør) er uendret. Samlet er det mer enn 18000 søkere til teknologi og realfag. Økningen til realfag kompenserer nesten hele nedgangen i antall søknader til petroleumsfag.

 

Det er altså ingen katastrofe for produksjonen av teknologer og realister i Norge at søkertallene til petroleumsstudier stuper. Rektor Husebekk synes det er “synd” at dette skjer, fordi Nord-Norge vil trenge disse ingeniørene i framtida. Det er imidlertid dette framtidige  behovet som studiesøkerne og mange med dem tillater seg å betvile. Søknadssvikten bærer bud om at unge studiesøkere begynner å tro på  en klimavennlig framtid med framvekst av nye energiteknologier, og at de velger å satse sin profesjonelle framtid på dette kortet framfor de fossilbaserte undergangsteknologiene. Dette er ikke synd, men et veldig godt signal fra den oppvoksende generasjonen. Det som er synd er at det tar så lang tid for UiT’s ledelse å komme fram til den samme erkjennelsen og ta reelle grep for å aksellerere den energitransformasjonen som uansett vil tvinge seg fram.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog