Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Kristoffer Rypdal

Kristoffer Rypdal

Prosjektleder

 


Telefon: +47 47712863

E-post: kristoffer.rypdal@uit.no

 

Professor anvendt matematikk med klimadynamikk som spesialitet. Leder av forskningsprosjektet "Long-range memory in Earth's climate response and implications for future global warming" finansiert av KLIMAFORSK-programmet i Norges forskningsråd.

 

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog