Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Hege-Beate Fredriksen

Hege-Beate Fredriksen

PhD student i anvendt matematikk. Jobber med å analysere data fra observasjoner og store klimamodeller og bruke disse analysene til å konstruere enklere dynamisk-statistiske modeller for naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner. Er spesielt interessert forholdet mellom korrelasjoner i rom og korrelasjoner i tid i jordas temperaturfelt.

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog