Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Tine Nilsen

Tine Nilsen

PhD student i anvendt matematikk. Jobber med analyse av data fra rekonstruksjoner av  fortidens klima basert på treringer, iskjerner, sedimentkjerner osv., og analyse av data fra store klimamodeller som simulerer fortidens klima. Er spesielt interessert i å studere langtidsminne i slike data med sikte på å skille klimavariasjoner drevet av astronmiske forhold, vulkaner og menneskelig aktivitet fra tilfeldige variasjoner uten ytre årsak.

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog