Forskning, klima, energi, økonomi, politikk

Vårt team

Hege-Beate Fredriksen

Hege-Beate Fredriksen

PhD student i anvendt matematikk. Jobber med å analysere data fra observasjoner og store klimamodeller og bruke disse analysene til å konstruere enklere dynamisk-statistiske modeller for naturlige og menneskeskapte klimavariasjoner. Er spesielt interessert forholdet mellom korrelasjoner i rom og korrelasjoner i tid i jordas temperaturfelt.

Tine Nilsen

Tine Nilsen

PhD student i anvendt matematikk. Jobber med analyse av data fra rekonstruksjoner av  fortidens klima basert på treringer, iskjerner, sedimentkjerner osv., og analyse av data fra store klimamodeller som simulerer fortidens klima. Er spesielt interessert i å studere langtidsminne i slike data med sikte på å skille klimavariasjoner drevet av astronmiske forhold, vulkaner og menneskelig aktivitet fra tilfeldige variasjoner uten ytre årsak.

Klimatematikere på tur

Klimatematikere på tur

 

 

Deler av Tromsø-gruppa på tur til Pico del Cielo i Andalucia sammen med kollega John Wyller fra NMBU. Fra venstre: Tine Nilsen, Lene Østvand, John Wyller, Ola Løvsletten, Hege-Beate Fredriksen, Kristoffer Rypdal. Martin Rypdal var på sykkeltur.
 

Kristoffer Rypdal

Kristoffer Rypdal

Prosjektleder

 


Telefon: +47 47712863

E-post: kristoffer.rypdal@uit.no

 

Professor anvendt matematikk med klimadynamikk som spesialitet. Leder av forskningsprosjektet "Long-range memory in Earth's climate response and implications for future global warming" finansiert av KLIMAFORSK-programmet i Norges forskningsråd.

 

Martin Rypdal

Martin Rypdal

Co-prosjektleder

Telefon: +47 90175422,

E-post: martin.rypdal@uit.no

Søkested

Kontakt

Kristoffer Rypdals blog